+31646061028

Wie zijn wij?

Gospel Sound Service is een sociaal-maatschappelijke stichting zonder winstoogmerk. De paarse kleur van onze website verwijst naar Jezus, de Dienende Koning (denk aan purper). Jezus was iemand die omzag naar verschillende mensen in de maatschappij die niet altijd goed mee konden komen. Wij willen graag Zijn voorbeeld volgen. Jongeren die affiniteit hebben met licht- en geluidstechniek, kunnen zich bij ons ontwikkelen. Deze ruimte willen we ook bieden aan degenen die enige afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Wij zijn een team van gedreven vrijwilligers uit verschillende kerken, met en zonder een afstand tot de arbeidsmarkt. Met passie voor de Heer verrichten wij onze taak. We staan er tot Zijn eer en dienen zowel Hem als onze medemens. We beseffen dat we van Hem afhankelijk zijn en onderhouden contact met Hem door gebed.