+31646061028

Missie & Visie

Onze belangrijkste missie & visie zijn degenen ondersteunen die het Evangelie verspreiden en sociaal maatschappelijk organisaties. Middels licht-, geluid-, en beeldtechniek ondersteunen wij hen tijdens door hen georganiseerde activiteiten en evenementen.

Wij streven ernaar het bereik te vergroten van degenen die het Evangelie verspreiden en sociaal maatschappelijk actief zijn. Instellingen die met dit doel geluid-, licht- en/of beeldapparatuur willen aanschaffen, kunnen ons vragen om daarbij te bemiddelen. Wij willen ook jongeren opleiden tot geluid-, licht, en/of beeldtechnici. Waar mogelijk hopen wij de blik van kerkelijke en sociaal maatschappelijke instellingen te verruimen.

Ons doel is professionele ondersteuning te bieden aan degenen die het Evangelie verspreiden in de breedste zin. Denk daarbij aan conferenties, musicals, cabaret, theater, bands en allerlei andere activiteiten. We willen ook actief bijdragen om vanuit ons vak de samenwerking van mensen uit allerlei kerken te bevorderen.